top of page

Sekretesspolicy och integritetspolicy

(uppdaterad 20230311)

Denna sekretesspolicy rör dig som är gäst på restaurangen Mandarin City.

Din integritet är viktig för oss och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Restaurang Mandarin City (Mandarin House AB org nr 556491-2359) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@mandarincity.se.

 

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du bokar bord, gör en fakturabetalning, besöker våra webbsidor, gör en förbeställning, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar på våra event.

 

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

• Namn

• Kontaktuppgifter, e-postadress och telefonnummer

• Adress samlas endast in vid hantering av fakturor, hemleverans av mat eller vid anmälan till sällan förekommande evenemang

• Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)

• IP-adress

• Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)

• Uppgifter om besöket vid besvarande av enkät

 

 

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål med syftet att ge relevant information och optimera och utveckla upplevelsen. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer våra olika ändamål för personuppgiftsbehandling:

1. Bokningar

När du bokar bord på Mandarin City kommer vi att lagra dina uppgifter, detta krävs för att fullfölja bokningen. När gästen bokar administration och statistik.

2. Beställningar online eller i fysisk butik

Behandling av dina personuppgifter sker med stöd av avtal för att kunna slutföra en förbeställning online eller i butik.

3. Vid betalningar

För att hantera betalningar via faktura lagrar vi personuppgifter som fakturanummer, namn, e- postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe och beställningsunderlag.

4. Marknadsföring

Till exempel genom nyhetsbrev, marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla info@mandarincity.se. Och du kan alltid avregistrera dig från våra utskick irespektive kanal. Med stöd av intresseavvägning kan vi också komma att använda direktmarknadsföring de tillfällen då vi har ett berättigat intresse av detta.

 

5. Genomföra och hantera ditt deltagande i event

Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse att administrera och följa upp våra event samt att ge information som du behöver känna till inför och efter ditt deltagande.

 

6. Utveckla våra tjänster

Ta fram statistik över beställningar, webbplatsanvändning samt skicka ut enkätundersökningar i syfte att förbättra våra tjänster och utveckla vår produkt.

 

Trygg hantering av personuppgifter

Vi delar inte dina uppgifter med andra i de fall vi inte måste på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför företaget Mandarin City. Uppgifter som hanteras av tredje part, som tjänsteleverantör, användas endast för att kunna tillhandahålla tjänster till våra gäster.

 

Lagring

Allmänt sett sparar vi personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy samt de lagkrav som finns. 

 

Dina rättigheter

Du har rätten att begära att vi raderar den personliga information som du har tillhandahållit oss. Vi kommer att radera eventuella data så länge det är tillåtet enligt de lokala lagar och förordningar i aktuellt land. Du kan göra denna begäran genom att skicka ett mejl till oss på info@mandarincity.se

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@mandarincity.se.

Kakor(cookies)

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. 

Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

 1. Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

  1. vi använder Google Analytics på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan. 

 2. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

  1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;

  2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och

  3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

  1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );

  2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och

  3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

 2. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

bottom of page